Okna i Drzwi PVC

Głównym elementem konstrukcji okien są profile z wysokoudarowego PVC podzielone wewnątrz pionowymi ściankami. Utworzone w ten sposób komory powietrzne dają podstawę klasyfikacji profili na trzy- , cztero- , pięcio- , sześcio- , siedmio- , a nawet ośmiokomorowe.

Najszersza komora zawsze znajduje się w środkowej części profilu , a węższe ją uzupełniają po obu stronach.

Od liczby i szerokości komór oraz szerokości profilu zależy jego współczynnik przenikania ciepła U. W najpopularniejszych profilach trójkomorowych o typowej szerokości 60mm U wynosi 1,4-1,8W/(m2*K). Im więcej komór i większa ich szerokość, tym współczynnik ten jest lepszy.

W każdym oknie profile ram skrzydła i ościeżnicy są skonstruowane jak zespół współpracujących ze sobą elementów systemowych. Należą też do nich profile z których wykonuje się pionowe i poziome elementy rozdzielające powierzchnię okien oraz listwy przy szybowe, profile montażowe, szprosy itp.

Profile okien mogą być zlicowane (powierzchnie ram skrzydła i ościeżnicy znajdują się wtedy w jednej płaszczyźnie) lub nie.

PVC stosowane do produkcji okien jest wzbogacone chemicznie m.in. stabilizatorami zabezpieczającymi przed starzeniem się i utratą koloru. Stabilizatory te są bezpieczne dla ludzi , nie zawierają związków ołowiu i kadmu , lecz wapń i cynk

SZCZELNOŚĆ MIĘDZY RAMAMI

Styk ościeżnicy i skrzydła okiennego może być uszczelniony dwiema lub trzema uszczelkami. W niemieckiej technologii systemy profili przystosowanych do montażu dwóch uszczelek oznaczone są symbolem AD (częściej stosowane) , a trzech  –  MD. Po domknięciu skrzydła między uszczelkami tworzy się komora powietrzna. Na skutek zetknięcia powietrza ciepłego z wewnątrz i zimnego z zewnątrz dochodzi w niej do skraplania pary wodnej. Dlatego ma nazwę komory mokrej. Wkraplająca się woda jest odprowadzania na zewnątrz przez wyfrezowane w ościeżnicy podłużne otwory. Ich wyloty zabezpieczone są osłonami uniemożliwiającymi przedostanie się do wnętrza wody opadowej.

Pełną ochronę okuć przed wilgocią zapewniają uszczelki okienne , które wykonuje się z materiałów wolno starzejących się, np. z silikonu, kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM), silikonokauczuku i TPE –  elastomeru termoplastycznego. Powinny wytrzymać pięć-  dzięsięć lat użytkowania. Wciskane są one w szczeliny profilu (na krawędzi mogą być z nim zgrzewane).

Uszczelki środkowe w ościeżnicach są często łączone z profilem w czasie jego wytłaczania. Niezależnie od sposobu zamontowania w razie potrzeby uszczelki łatwo wymienić.

Szczegółowe informacje na temat naszych możliwości oraz indywidualną, dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę na okna lub drzwi pvc uzyskacie Państwo pisząc na adres : unimo@poczta.fm

Zapraszamy do współpracy !

Comments are closed